-0%

کتاب هر درسی را چگونه بخوانیم

43000 43000 تومان

کد محصول:373-9-113

موجودی: موجود

درباره کتاب هر درسی را چگونه بخوانیم

کتاب حاضر ترجمه چند مقاله انگلیسی است که توسط موسسه تندخوانی نصرت )نام آوران هستی( به سرپرستی استاد جهانپور تهیه و تنظیم شده است.این مقالات ابتدا برای استفاده دانش پذیران موسسه تندخوانی نصرت در کتابخانه تندخوانی نصرت تهیه و ترجمه شده بود و به خاطر ابراز علاقه زیاد دانش پذیران به مطالعه همه مقالات، طی یک کتاب جمع آوری و توسط نشر استاد جهانپور منتشر شدند. متن انگلیسی در کنار متن فارسی قرار داده شده است تا کمکی به ترجمه انگلیسی خوانندگان باشد.

فهرست کتاب هر درسی را چگونه بخوانیم

فهرست فصل اول: چگونه ریاضی بخوانیم | 13 فصل دوم: چگونه در علوم ریاضی فوق العاده عمل کنیم | 53 فصل سوم: چگونه برای آزمون جغرافیا آماده شویم | 101 فصل چهارم: چگونه جغرافیا را یاد بگیریم | 167 فصل پنجم: چگونه برای آزمون زیست مطالعه کنید | 205 فصل ششم: چگونه زیست بخوانیم | 233 فصل هفتم: چگونه درس بیولوژی )زیست( را حفظ کنیم | 263

قسمتی از کتاب هر درسی را چگونه بخوانیم

این کتاب دو زبانه است و متن انگلیسی و فارسی در کنار هم قرار داده شده اند

Successfully studying and reviewing for math classes or testing requires your dedicated work and practice, to achieve understanding. Calculators and shortcuts can help you, but only if you use them properly -- as when you are show your work in a certain way, as required, not just writing the answer. به طور موفقیت آمیز مطالعه کنید و برای کلاسهای ریاضیتان مرور کنید یا تمرین و تکالیف مربوطه را برای بهتر فهمیدن انجام دهید.ماشین حساب ها و کلیدهای میانبر به شما کمک می کند،اما فقط اگر از آنها به طور صحیح استفاده کنید-وقتی که کارتان را به شیوه صحیح ارائه می دهید،همانطور که مورد نیاز است،نه فقط به نوشتن جواب اکتفا کنید.

تو هم یک نظر بنویس

میتونین فقط متن خالی بنویسید

امتیاز به محصول
عدد 1 به اضافه ی 2 چند می شود؟